Pískový filtr jako druhý stupeň čištění odpadních vod

6
Odpadní vody vyčištěné v septiku, tedy v prvním stupni čištění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupeň čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

Pískový filtr jako druhý stupeň čištění odpadních vod

Odpadní vody vyčištěné v septiku, tedy v prvním stupni čištění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupeň čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

Druhý stupeň čištění odpadních vod

piskovy-filtrPokud zvažujete nákup (nejlépe) tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Pískové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem, přičemž potěší také minimálními náklady na provoz – nepotřebují žádnou elektrickou energii, což lze jistě kvitovat.

Co se týče hlavní funkce zemních pískových filtrů, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou skutečně velmi účinné. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95 %! Pak už tedy není žádný problém takovou vodu odvádět svodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít např. k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady. Kal, jenž samozřejmě zůstává, je přitom nutné vyvézt cca jednou do roka.

Samotný provoz pískového filtru

Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda, která „podstoupí“ první stupeň čištění, se ze septiku dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění a následnému odvodu ven (k vypouštění je nicméně třeba souhlasu vodoprávního úřadu). Samozřejmě je vhodné zakoupení pískového filtru vyrobeného z vysoce kvalitních materiálů, kupříkladu z velice pevného a odolného polypropylenu. A pochopitelně platí, že ke správnému chodu musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

Nabízí se rovněž otázka, jak velký pískový filtr si vlastně pořídit, s čímž je nezbytně propojena i pořizovací cena tohoto druhého stupně čištění odpadních vod. To záleží na množství lidí. Pro objekt, který obývá běžná rodina, tedy zhruba tři až pět osob, se cena pohybuje okolo 15 tisíc Kč. Jak už jsme ale zmínili, při jeho provozu se už žádných zvláštních finančních nároků neobávejte. V každém případě je dobré vědět, že u větších septiků je možné zařadit i více zemních pískových filtrů za sebou. Celý proces čištění odpadních vod je v takovém případě ještě účinnější.

Napsat komentář