Plastový septik – první stupeň čištění odpadních vod

3
Čištění odpadních vod je proces, který musí být co nejlépe zajištěn. Jednou z možností, kterou v této oblasti můžete využít, je septik. Ten je nicméně vhodný pouze k předčištění, a jedná se tedy jen o první stupeň čištění odpadních vod!

Septik jako první stupeň čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je proces, který musí být co nejlépe zajištěn. Jednou z možností, kterou v této oblasti můžete využít, je septik. Ten je nicméně vhodný pouze k předčištění, a jedná se tedy jen o první stupeň čištění odpadních vod!

První stupeň čištění odpadních vod

plastovy-septikSeptiky je vhodné instalovat k rodinným domům, rekreačním objektům či chatkám, jež nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ačkoli jsou septiky využívány již dlouho, v současné době je nemůžete použít jako jediný stupeň čištění odpadních vod, a to kvůli novelizaci vodního zákona z roku 2009. To znamená, že slouží pouze k předčištění a musí po nich být ještě nainstalován další stupeň čištění, který je ve většině případů představován zemním pískovým filtrem či kořenovou čistírnou. Teprve takto dočištěnou vodu lze vypouštět do vodoteče, jako jsou například rybníky, potůčky apod. V případě vypouštění vod ze septiku s pískovým filtrem do vod podzemních je nutné, aby podíl fosfátů ve vypouštěné vodě byl na úrovni čistíren odpadních vod, a proto jsou do septiků instalovány šachty dávkující sorbent, který výrazně redukuje množství fosfátů ve vypouštěné vodě.

Jak septik vlastně funguje?

Doporučujeme Vám zaměřit se na plastové septiky, jež své betonové „protějšky“ postupně vytlačily a jež upřednostňuje většina lidí (viz srovnání výhod a nevýhod plastového a betonového septiku). Aktuálně jsou v každém případě používány zejména tříkomorové septiky, které odpadní vodu v postupných krocích zbavují kalu. Nicméně až po dočištění vody druhým stupněm čištění je možné vodu vypouštět do půdy (viz výše), k čemuž je navíc třeba povolení od vodoprávního úřadu. Kal, jenž pochopitelně v septiku zůstává, je potom nutné cca jednou za rok vyvézt.

Plastové septiky ve více variantách

K instalaci septiku jako prvního stupně čištění odpadních vod i k osazení filtru je nutné si obstarat stavební povolení. Před samotnou montáží musíte zvolit vhodnou variantu, neboť na trhu jich seženete více. Výhodou samonosných septiků je kupříkladu velmi rychlá instalace, septiky k obetonování jsou vhodné k používání v místech s vysokým statickým zatížením a dvouplášťové septiky se hodí třeba do záplavových oblastí či do míst s výskytem spodních vod. To vše je samozřejmě vhodné probrat s někým, kdo této problematice rozumí. Jen tak si budete stoprocentně jisti, že jste si pořídili ideální variantu do svých podmínek.

Na co si dát pozor při samotném provozu?

Pro bezproblémový provoz septiku pamatujte ještě na několik důležitých kritérií. Tak především by do něho neměly proniknout dešťové, podzemní či povrchové vody. Jejich přítomnost totiž snižuje účinnost procesu čištění. Vyvarujte se rovněž toho, aby se do septiku dostaly další látky, např. tuky, ale také nebezpečné substance jako ředidla, barvy, dezinfekční prostředky, kyseliny, ropné produkty apod. Plastové septiky jako první stupeň čištění odpadních vod jsou dnes sice vysoce kvalitní, nicméně určitě nezvládnou vše.

Napsat komentář