Tři stupně čištění odpadních vod

info
O čištění odpadních vod se nemusíte starat, pokud je objekt napojen na veřejnou kanalizaci. To ovšem není pravidlem. Pokud Vámi využívaný rodinný dům, chata či chalupa takové napojení postrádá, je třeba se zařídit jinak. Ideálním řešením je přitom domácí čistička odpadních vod.

Domácí čistírna odpadních vod

O čištění odpadních vod se nemusíte starat, pokud je objekt napojen na veřejnou kanalizaci. To ovšem není pravidlem. Pokud Vámi využívaný rodinný dům, chata či chalupa takové napojení postrádá, je třeba se zařídit jinak. Ideálním řešením je přitom domácí čistička odpadních vod.

Jedná se o nejmodernější zařízení určené k likvidaci veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají. Domácí čistírna odpadních vod je celoplastová nádrž válcového tvaru v nichž dochází k akumulaci odpadní vody a následně dochází k její čištění které má několik fází.

Tři stupně čištění odpadních vod

  1. První stupeň: dochází k oddělení hrubých nečistot od odpadní vody.
  2. Druhý (aerobní) stupeň: vlastní čištění, na jehož konci dojde k oddělení kalu od vyčištěné vody.
  3. Třetí stupeň: přesun kalu a vyčištěné vody do místa skladování a případně následného zpracování.

Možnost vypuštění vody z ČOV

  1. Vypouštění do vsaku (podzemní vody, propustná zemina)
  2. Vypouštění do vodotečů (potůčky, řeky, rybníky)
  3. Vypouštění do veřejné kanalizace 
  4. Vypouštění do retenční jímky

Povolení na výstavbu domácí čističky odpadních vod (ČOV)

Před vybudováním čistírny odpadních vod je nezbytné si nechat vytvořit projektovou dokumentaci stavby a získat povolení ke stavbě (vydává vodoprávní úřad). Aby nemohl na úřadě vzniknout problém s udělením povolení na výstavbu ČOV, je nutné zvolit produkt, který splňuje normu EN 12566-3 a byl na něj vydán certifikát CE .

Napsat komentář